3.1. Error Handling

Enumerations

enum nvvmResult
NVVM API call result code.

Functions

const char* nvvmGetErrorString ( nvvmResult result )
Get the message string for the given nvvmResult code.

Enumerations

enum nvvmResult

Values
NVVM_SUCCESS = 0
NVVM_ERROR_OUT_OF_MEMORY = 1
NVVM_ERROR_PROGRAM_CREATION_FAILURE = 2
NVVM_ERROR_IR_VERSION_MISMATCH = 3
NVVM_ERROR_INVALID_INPUT = 4
NVVM_ERROR_INVALID_PROGRAM = 5
NVVM_ERROR_INVALID_IR = 6
NVVM_ERROR_INVALID_OPTION = 7
NVVM_ERROR_NO_MODULE_IN_PROGRAM = 8
NVVM_ERROR_COMPILATION = 9

Functions

const char* nvvmGetErrorString ( nvvmResult result )
Get the message string for the given nvvmResult code.
Parameters
result
NVVM API result code.
Returns

Message string for the given nvvmResult code.

Description