NVML API Reference Guide (PDF) - vR550 (older) - Last updated March 12, 2024 - Send Feedback

5.56. nvmlVgpuInstanceUtilizationInfo_v1_t Struct Reference

[vGPU Structs]

Structure to store Utilization Value and vgpuInstance Info -- Version 1

Public Variables

union nvmlValue_t decUtil
Decoder Util Value.
union nvmlValue_t encUtil
Encoder Util Value.
union nvmlValue_t jpgUtil
Jpeg Util Value.
union nvmlValue_t memUtil
Frame Buffer Memory Util Value.
union nvmlValue_t ofaUtil
Ofa Util Value.
union nvmlValue_t smUtil
SM (3D/Compute) Util Value.
unsigned long long  timeStamp
CPU Timestamp in microseconds.
nvmlVgpuInstance_t  vgpuInstance
vGPU Instance

Variables

union nvmlValue_tnvmlVgpuInstanceUtilizationInfo_v1_t::decUtil [inherited]

Decoder Util Value.

union nvmlValue_tnvmlVgpuInstanceUtilizationInfo_v1_t::encUtil [inherited]

Encoder Util Value.

union nvmlValue_tnvmlVgpuInstanceUtilizationInfo_v1_t::jpgUtil [inherited]

Jpeg Util Value.

union nvmlValue_tnvmlVgpuInstanceUtilizationInfo_v1_t::memUtil [inherited]

Frame Buffer Memory Util Value.

union nvmlValue_tnvmlVgpuInstanceUtilizationInfo_v1_t::ofaUtil [inherited]

Ofa Util Value.

union nvmlValue_tnvmlVgpuInstanceUtilizationInfo_v1_t::smUtil [inherited]

SM (3D/Compute) Util Value.

unsigned long long nvmlVgpuInstanceUtilizationInfo_v1_t::timeStamp [inherited]

CPU Timestamp in microseconds.

nvmlVgpuInstance_t nvmlVgpuInstanceUtilizationInfo_v1_t::vgpuInstance [inherited]

vGPU Instance


NVML API Reference Guide (PDF) - vR550 (older) - Last updated March 12, 2024 - Send Feedback