General Support

NVIDIA MLNX_EN Documentation v24.04-0.6.6.0

Supported Operating Systems

Operating System

Architecture

Default Kernel Version (Primary)/

Tested with Kernel Version (Community)

OS Support Model

ASAP2 OVS-Kernel SR-IOV

ASAP2 OVS-DPDK SR-IOV

NFS over RDMA

NVMe

GPUDirect Storage (GDS)

UCX-CUDA Version

Alma 8.5

x86_64

4.18.0-348.12.2.EL8_5.X86_64

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Anolis OS 8.4

AArch64

4.18.0-348.2.1.AN8_4.AARCH64

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.18.0-305.AN8.X86_64

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Anolis OS 8.6

AArch64

5.10.134+

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.10.134+

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

BCLINUX21.10SP2

AArch64

4.19.90-2107.6.0.0098.oe1.bclinux.aarch64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.19.90-2107.6.0.0100.oe1.bclinux.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

CentOS Stream v8

AArch64

4.18.0-535.el8.aarch64

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.18.0-535.el8.x86_64

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

CentOS Stream v9

AArch64

5.14.0-407.el9.x86_64

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.14.0-407.el9.aarch64

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

CTYUNOS2.0

AArch64

4.19.90-2102.2.0.0062.ctl2.aarch64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.19.90-2102.2.0.0062.ctl2.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

CTYUNOS23.01

AArch64

5.10.0-136.12.0.86.ctl3.aarch64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.10.0-136.12.0.86.ctl3.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Debian10.8

AArch64

4.19.0-14-arm64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Debian10.9

x86_64

4.19.0-14-amd64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.19.0-16-amd64

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

Debian10.13

AArch64

4.19.0-21-arm64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.19.0-21-amd64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Debian11.3

AArch64

5.10.0-13-arm64

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.10.0-13-amd64

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

Debian12.1

AArch64

6.1.0-10-arm64

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86_64

6.1.0-10-amd64

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

EulerOS2.0sp9

AArch64

4.19.90-vhulk2006.2.0.h171.eulerosv2r9.aarch64

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.18.0-147.5.1.0.h269.eulerosv2r9.x86_64

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

EulerOS2.0sp10

AArch64

4.19.90-vhulk2110.1.0.h860.eulerosv2r10.aarch64

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.18.0-147.5.2.4.h694.eulerosv2r10.x86_64

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

EulerOS2.0sp11

AArch64

5.10.0-60.18.0.50.h323.eulerosv2r11.aarch64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.10.0-60.18.0.50.h323.eulerosv2r11.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

EulerOS2.0sp12

AArch64

5.10.0-136.12.0.86.h1032.eulerosv2r12.aarch64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.10.0-136.12.0.86.h1032.eulerosv2r12.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

KYLIN10SP2

AArch64

4.19.90-24.4.v2101.ky10.aarch64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.19.90-24.4.v2101.ky10.x86_64

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

KYLIN10SP3

AArch64

4.19.90-52.22.v2207.ky10.aarch64

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.19.90-52.22.v2207.ky10.x86_64

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Mariner 2.0

x86_64

5.15.148.2-2.cm2

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 7.9

x86_64

5.4.17-2011.6.2.el7uek.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 8.4

x86_64

5.4.17-2102.201.3.el8uek.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 8.6

x86_64

5.4.17-2136.307.3.1.el8uek.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 8.7

x86_64

5.15.0-3.60.5.1.el8uek.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 8.8

x86_64

5.15.0-101.103.2.1.el8uek.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 9.0

x86_64

5.15.0-0.30.19.el9uek.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 9.1

x86_64

5.15.0-3.60.5.1.el9uek.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 9.2

x86_64

5.15.0-101.103.2.1.el9uek.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

OpenSUSE 15.3

AArch64

-

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.3.18-150300.59.43-DEFAULT

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

OPENEULER20.03SP1

AArch64

4.19.90-2012.4.0.0053.OE1.AARCH64

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.19.90-2110.8.0.0119.OE1.X86_64

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

OPENEULER20.03SP3

AArch64

4.19.90-2112.8.0.0131.oe1.aarch64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

4.19.90-2112.8.0.0131.oe1.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

OPENEULER22.03

AArch64

5.10.0-60.18.0.50.oe2203.aarch64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.10.0-60.18.0.50.oe2203.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Photon OS 3.0

x86_64

4.19.225-3.ph3

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

RHEL/CentOS8.0

AArch64

4.18.0-80.el8.aarch64

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

12.4

x86_64

4.18.0-80.el8.x86_64

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

12.4

RHEL/CentOS8.1

AArch64

4.18.0-147.el8.aarch64

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

12.4

x86_64

4.18.0-147.el8.x86_64

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

12.4

RHEL/CentOS8.2

AArch64

4.18.0-193.el8.aarch64

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.4

x86_64

4.18.0-193.el8.x86_64

Primary

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.4

RHEL/CentOS8.3

AArch64

4.18.0-240.el8.aarch64

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

12.4

x86_64

4.18.0-240.el8.x86_64

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

12.4

RHEL/CentOS8.4

AArch64

4.18.0-305.el8.aarch64

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.4

x86_64

4.18.0-305.el8.x86_64

Primary

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.4

RHEL/CentOS/ Rocky8.5

AArch64

4.18.0-348.el8.aarch64

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.4

x86_64

4.18.0-348.el8.x86_64

Primary

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.4

RHEL/Rocky8.6

AArch64

AArch644.18.0-372.41.1.el8_6.aarch64

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.4

x86_64

4.18.0-372.41.1.el8_6.x86_64

Primary

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.4

RHEL/Rocky8.7

AArch64

4.18.0-425.14.1.el8_7.aarch64

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.4

x86_64

4.18.0-425.14.1.el8_7.x86_64

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.4

RHEL/Rocky8.8

AArch64

4.18.0-477.10.1.el8_8.aarch64

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.4

x86_64

4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.4

RHEL/Rocky8.9

AArch64

4.18.0-513.5.1.el8_9.aarch64

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.4

x86_64

4.18.0-513.5.1.el8_9.x86_64

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.4

RHEL/Rocky9.0

AArch64

5.14.0-70.46.1.el9_0.aarch64

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.4

x86_64

5.14.0-70.46.1.el9_0.x86_64

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.4

RHEL/Rocky9.1

AArch64

5.14.0-162.19.1.el9_1.aarch64

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.4

x86_64

5.14.0-162.19.1.el9_1.x86_64

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.4

RHEL/Rocky9.2

AArch64

5.14.0-284.11.1.el9_2.aarch64

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.4

x86_64

5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.4

RHEL/Rocky9.3

AArch64

5.14.0-362.8.1.el9_3.aarch64

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.4

x86_64

5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.4

RHEL/Rocky9.4

AArch64

5.14.0-427.13.1.el9_4.aarch64

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.4

x86_64

5.14.0-427.13.1.el9_4.x86_64

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.4

SLES15SP2

AArch64

5.3.18-22-default

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.3.18-22-default

Primary

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

SLES15SP3

AArch64

5.3.18-57-default

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.3.18-57-default

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

SLES15SP4

AArch64

5.14.21-150400.22-default

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.14.21-150400.22-default

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

SLES15SP5

AArch64

5.14.21-150500.53-default

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.14.21-150500.53-default

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

tencentos3.3

AArch64

5.4.119-19.0009.39

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.4.119-19.0009.39

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

Ubuntu20.04

AArch64

5.4.0-26-generic

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.4

x86_64

5.4.0-26-generic

Primary

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.4

Ubuntu22.04

AArch64

5.15.0-25-generic

Primary

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.4

x86_64

5.15.0-25-generic

Primary

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.4

Ubuntu24.04

AArch64

6.6.0-14-generic

Primary

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.4

x86_64

6.6.0-14-generic

Primary

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.4

UOS20.1060

AArch64

5.10.0-46.uel20.aarch64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.10.0-46.uel20.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

UOS20.1060a

AArch64

5.10.0-46.uelc20.aarch64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.10.0-46.uelc20.x86_64

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Citrix XenServer Host8.2

x86_64

4.19.0+1

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Kernel 6.8

AArch64

6.8

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86_64

6.8

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

Note

32 bit platforms are no longer supported in MLNX_EN.

This section reflects which versions were tested and verified for upgrade and downgrade.

Target Version

Versions Verified for Upgrade/Downgrade

Release Type

Release Date

24.04-0.6.6.0

24.01-0.3.3.1 - DOCA-OFED Profile

GA

January 2024

23.10-2.1.3.1 - MLNX_OFED

GA-LTS-Update

November 2023

5.8-4.1.5.0

GA-LTS-Update

December 2023

This section reflects which versions were tested and verified for multi-version environments.

Target Version

Versions Verified for Upgrade/Downgrade

Release Type

Release Date

24.04-0.6.6.0

24.01-0.3.3.1 - DOCA-OFED Profile

GA

January 2024

23.10-2.1.3.1 - MLNX_OFED

GA-LTS-Update

November 2023

5.8-4.1.5.0

GA-LTS-Update

December 2023

Supported NIC Firmware Versions

Note

As of version 5.1, ConnectX-3, ConnectX-3 Pro or Connect-IB adapter cards are no longer supported. To work with a version that supports these adapter cards, please refer to version 4.9 long-term support (LTS).

This current version is tested with the following NVIDIA adapter card firmware versions:

Adapter Card

Bundled Firmware Version

BlueField®-2

24.41.1000

ConnectX-7

28.41.1000

ConnectX-6 Lx

26.41.1000

ConnectX-6 Dx

22.41.1000

ConnectX-6

20.41.1000

ConnectX-5/ConnectX-5 Ex

16.35.3502

BlueField

18.33.1048

ConnectX-4 Lx

14.32.1010

ConnectX-4

12.28.2006

For the official firmware versions, please see https://www.nvidia.com/en-us/networking/ → Support → Support → Firmware Download.

The following are the supported non-Linux Virtual Machines in this current version:

NIC

Windows Virtual Machine Type

Minimal WinOF Version

Protocol

ConnectX-7

All Windows server/client editions

MLNX_WinOF2 2.90

IPoIB, ETH

ConnectX-4 Lx / ConnectX-5 / ConnectX-6

All Windows server/client editions

MLNX_WinOF2 2.50

IPoIB, ETH

ASAP2 Requirements

 • iproute >= 4.12 (for tc support)

 • Upstream Open vSwitch >= 2.8 for CentOS 7.2 NVIDIA openvswitch

ASAP2-Supported Adapter Cards

 • ConnectX-7

 • ConnectX-6 Lx

 • ConnectX-6 Dx

 • ConnectX-5

The following are the unsupported functionalities/features/NICs in the current version:

 • ConnectX-2 adapter card

 • ConnectX-3 adapter card

 • ConnectX-3 Pro adapter card

 • Connect-IB adapter card

 • Soft-RoCE

 • RDMA experimental verbs library (mlnx_lib)

 • CIFS (Common Internet File System) module installation

© Copyright 2024, NVIDIA. Last updated on May 7, 2024.